Regulamin sklepu


1. Sklep internetowy Extra - chemia, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.extra-chemia.pl umożliwia dokonywanie zamówienia za pośrednictwem Internetu.


2. Zamówienie złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedzielei święta rozpatrywane będą od godziny 7.00 następnego dnia roboczego.


3. Każde zamówienie jest potwierdzane telefonicznie lub poprzez wysłanie listu (e-mail) zawierającego listę zamówionych asortymentów wraz z obowiązującą ceną, wartość zamówienia, termin realizacji i koszt dostawy.


4. Zamówione towary dostarczane są w ciągu 14 dni od potwierdzenia zamówienia. W przypadku niemożności dostarczenia towaru w w/w terminie uzgadniany jest z Klientem indywidualny czas realizacji. 


5. Jeśli uzyskanie potwierdzenia w ciągu 5 dni roboczych nie będzie możliwe, zamówieniezostanie wstrzymane do wyjaśnienia powodu braku kontaktu z klientem.


6. Ceny produktów są cenami brutto.


7. Podczas pierwszego zamówienia towarów należy zarejestrować się w sklepie.


8. Po złożeniu pierwszego zamówienia firmy będące płatnikami VAT powinny wysłać faksem na numer 15 642 56 84 oświadczenie o tym, że są płatnikiem VAT, numer NIP oraz upoważnienie dla firmy "SKAREM" Sp.z o.o. na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

 

9. Zakupione towary są dostarczane, wraz z wymaganym dowodem zakupu (faktur VAT), pod adres wskazany przez Klienta przy rejestracji.


10. Dostawa realizowana jest na koszt naszej firmy gdy wartość zamówienia przekracza 1.500 zł (brutto). Przy zamówieniach nie przekraczających 1.500 zł (brutto) koszt transportu wynosi od 13.50 zł do 30,00 zł (brutto) za jedno opakowanie, w zależności od masy paczki i ormydostawy. Ciężar jednej paczki wynosi maksymalnie 30 kg.

Koszt brutto dostawy będzie widoczny przez klienta po wybraniu wszystkich produktów oraz firmy spedycyjnej (dostawczej), która ma dostarczyć towar.

 

11. Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności:

a. gotówka przy odbiorze,

b. przelewem na konto.

 

12. W przypadku wybrania płatności przelewem zamówienie będzie zrealizowane po otrzymaniu potwierdzenia z banku o wpływie środków na konto, "Skarem" Sp.z o.o. Bank PKO w Stalowej Woli nr konta (78 1020 4913 0000 9302 0110 8489). Po otrzymaniu potwierdzenia firma wysyła zamówione towary wraz z fakturą VAT.

 


13. GWARANCJA


Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i objęte pełną

gwarancją producenta na równi z innymi formami sprzedaży. W przypadku nie uwzględnienia Gwarancji przez producenta z powodu wszelkiego rodzaju przypadkowego lub celowego uszkodzenia mechanicznego (rozdarcia, przecięcia itp.), a także uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem. (Użytkowaniem wbrew dołączonej instrukcji obsługi zakupionego produktu). Nasza firma służy pomocą w postaci porady i ewentualnego kontaktu z serwisem producenta.

    
14. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA


Po wysłaniu zamówienia, możesz bez podania przyczyny wycofać zamówienie dzwoniąc

pod numer: tel.: 509 310 081 lub poprzez wysłanie e-mail do administratora strony na adres sklep@extra-chemia.pl.

Nie możemy anulować zamówień, które zostały już wysłane na adr- es ZAMAWIAJĄCEGO. W tym wypadku przysługuje kupującemu możliwość zwrotu towaru wraz z wszelkimi poniesionymi kosztami zakupu. 

 

15. ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU


Istnieje możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podania przyczyny. Równowartość zwróconego towaru wraz z kwotą kosztów wysyłki towaru do klienta oraz z wszelkimi dodatkowych kosztami poniesionymi przez klienta wynikającymi z zakupu zwracanego towaru -  otrzymuje klient w terminie 14 dni (od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy) przelewem na podany rachunek w banku lub przekazem pocztowym. Koszty zwrotu przesyłki oraz prowizję bankową, ponosi Klient. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu oraz nr konta bankowego, na który mają zostać odesłane pieniądze.

 

16. REKLAMACJE


Jeśli otrzymany towar będzie posiadać wady techniczne, prosimy o natych- miastowy kontakt ze sklepem tel. 509 310 081 . Prosimy jednocześnie o przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacji, w którym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny z nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. Do reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu powinien być dołączony spisany w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokuł reklamacyjny (uszkodzenia), w momencie odbioru przesyłki. (Każda firma kurierska/spedycyjna w momencie stwierdzenia przez odbiorce/klienta uszkodzenia towaru podczas transportu zoobowiązania jest do spisania protokołuy uszkodzenia, który posłuży jako dowód w dalszym toku procedury reklamacyjnej.) Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji klientowi będą zwrócone koszty zakupionego towaru, koszty dostawy oraz koszty wysyłki poniesione przez klienta w czasie odsyłania towaru. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przet- warzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obo- wiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

Dane osobowe, które Państwo podają podczas zakupów są przetwarzane tylko i wyłą- cznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz informowania Państwa o nowo- ściach i promocjach w naszym sklepie.

Nasza firma nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów. W żadnym wypadku nie sprzedajemy ich ani też nie udostępniamy osobom trzecim. Treść Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.


18. Złożenie zamówienia w sklepie extra-chemia.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

 

19. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych. Jednocześnie informujemy że nasza firma jest otwarta i part- nerska wobec każdego klienta, dlatego z wszelkimi wątpliwościami prosimy kierować się do administratora naszego sklepu pod numer tel.: 509 310 081  lub drogą e-mail sklep@extra-chemia.pl


 

UWAGA !

Podane ceny obowiązują wyłącznie w sklepie internetowym i mogą być różne od cen w salonach firmowych.

 

 

 

 

 
  • Daunpol
  • Medi-Sept
  • Merida
  • Voigt